PHS Varsity Baseball v. Gabrielino - Game 1 - # - ROSECITYPhotography